මළ උන්ගෙ ලෝකෙත් ක්‍රිකට් ගහන්න ග්‍රවුන්ඩ් තියෙනවද?

Thilake saha miya giya minisa

අවුරුදු 90ක් විතර වයසක මනුසයෙක් මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියලා පණ ඇද ඇද ඉන්නවලු.එයාගේ සම වයසේ යාලුවෙක් මේක ආරංචි වෙලා එතනට ගියාලු.ගිහිල්ල මෙහෙම ඇහුවලු.

"උඹට මාව මතකද? මම තිලකේ...ඉස්සර අපි කරපු වැඩ මතක් වෙනකොටත් කදුළු එනවා බං.මේ මට කියපන්කෝ ඔය මළ උන්ගෙ ලෝකෙත් ක්‍රිකට් ගහන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එහෙම තියෙනවද?"

එහෙම අහනකොටම අර මනුස්සයා මැරුනලු.සතියකට විතර පස්සේ මේ යාලුවා නිදාගෙන ඉන්නකොට හීනෙන් වගේ කවුද කතා කරනවා ඇහුනලු.

"තිලකේ මම මම ඕයි...තමුසෙට කියන්න ශුභ ආරංචියකුයි අශුභ ආරංචියකුයි තියෙනවා.ශුභ ආරංචිය තමයි මළ උන්ගෙ ලෝකේ ක්‍රිකට් ගහන්න ග්‍රවුන්ඩ් තියෙනවා."

"එතකොට අශුභ ආරංචිය?"

"අනිද්දා මැච් එකක් තියෙනවා...තමුසෙ තමයි කීපර්.ලිස්ට් එකේ නම තියෙනවා."
"ඇහ්හ්...."

Comments